Sestavení plánu prodeje

Plánování, průběžné vyhodnocování plnění plánu za obchodníky, vyhodnocování plnění plánu po sortimentních skupinách je jistě snem každého manažera prodeje. S námi je to i realita.

V CRM DealinTeal plánujete tržby a dokonce i náklady po prodejcích a po skupinách produktů. Při sestavení plánu máte k dispozici hodnoty z loňského roku a současně i vypočtený procentuální nárůst nebo pokles proti minulému období.

Plánované hodnoty můžete zadávat přímo z přehledné tabulky plánu obchodníka nebo zvolit skupinový zápis.Pokud vytváříte plán v Excelu, využijte jistě import sestaveného plánu přímo z .xlsx tabulky.
Vyhodnocení plnění plánu je k dispozici podrobně v P&L reportech. Podívejte se do příručky, jak je snadno získáte.

Přehled o brandech

Inspirování potřebou jednoho zákazníka jsme přidali sledování značek, které by se mohlo hodit i mnoha dalším.

Je to docela jednoduché. Jako další vlastnost produktu je přidaná značka. Vedle toho, že u každého zákazníka můžete vidět, jaké produkty prodává, můžete nově vidět jaké prodává značky. Obráceně zase u každého brandu vidíte, kteří zákazníci daný brand prodávají.

Rozdělení podle značek se dosud většinou řešilo v rámci skupin nebo kategorií produktů, nový způsob ale přináší i možnost analyzovat umístění značek u prodejců.

Značky / brands v CRM

Kde značky hledat?

  • V číselníku značek.
  • U produktu, který lze značce přiřadit.
  • U firmy na záložce Sortiment, jejíž zobrazení lze přepínat mezi Produkty a Značkami.

Rating – klasifikace firem

Jednou z informací, která je k dispozici v záznamu firmy, je Rating. Na rozdíl od jiných údajů není možné rating uživatelsky upravovat, nastavuje se automaticky podle výše tržeb.

Ohodnocení formou ratingu vám umožňuje soustředit se na významné zákazníky. Rating je zřejmý přímo ze seznamu a samozřejmě je vidět i na detailu každé firmy. Můžete podle něj filtrovat, je obsažen v exportech a je také parametrem hlídačů aktivit a výkonu.

Rating je vyjádřen symbolem pěti hvězdiček, kdy nejvyšší hodnocení představuje 5 hvězd a nejnižší je bez hvězdičky. Zákazníci se tedy ratingem člení do šesti skupin.

Výpočet ratingu

Přesný algoritmus považujeme za naše cenné know-how, takže jej v plném rozsahu nepublikujeme. Pro výpočet ratingu používají tržby za posledních celých 12 měsíců. Periodicky se propočítávají hranice tržeb jednotlivých ratingových skupin a firmy se do těchto skupin zařazují.

Rating firem v CRM