Zápisy a úkoly z jednání

CRM aplikace DEALinTEAL je velmi dobře vybavena pro proces pořízení zápisů z jednání, jejich rekapitulaci, pro specifikaci úkolů, které z jednání vyplynuly, a pro kontrolu jejich plnění. V článku shrnujeme, jak pracovat se záznamy z jednání a sledováním plnění úkolů.

Záznam jednání

Každou obchodní schůzku nebo jinou událost můžete v CRM DEALinTEAL doplnit o Zápis. V rámci něj můžete prakticky neomezeně popsat a okomentovat jednání. Pro přehlednost můžete formátovat písmo i odstavce. Můžete používat různé úrovně nadpisů, odsazené odrážky a automaticky číslované body.

Zápis z jednání pořízený v DEALinTEAL

K zápisu má přístup každý člen týmů se zohledněním nastavených práv a případně může pořídit jeho opis v pdf souboru.

Úkoly z jednání

Z jednání obvykle vyplývají nějaké úkoly. Pokud je zapíšete přímo ze záznamu události, budou k ní přiřazeny a při budoucí rekapitulaci tak můžete snadno kontrolovat i plnění úkolů. Úkol zapište volbou z nabídky … | Přidat úkol nebo na záložce Úkoly, kde je jejich seznam.Pro ověření splnění zadaných úkolů nemusíte ani zobrazovat jejich detail. V seznamu jsou odlišeny ikonou

  • nesplněné úkoly po termínu jsou označeny vykřičníkem,
  • nesplněné úkoly před termínem kolečkem,
  • a splněné úkoly zaškrtnutím.
Plnění úkolů z jednání

Aby nedošlo k omylu, úkoly vytvořené v souvislosti s obchodní schůzkou uvidíte samozřejmě i na všech dalších místech, s nimiž souvisí – u firmy, u opportunity, u obchodníka…