Dashboard CRM

Řídící panel obchodníka

Dashboard CRM je úvodní zdroj informací pro práci obchodníka a východisko pro plánování a kontrolu prodejních aktivit.

Dasgboard obsahuje grafy, přehledy, aktuální to-do list a kalendář.

Widgety

  • Kalendář / Timeline – přehled aktivit s možností přepínat mezi běžným kalendářovým zobrazením a časovou linkou.
  • Graf měsíční vývoj tržeb a porovnání s minulým měsícem a minulým rokem.
  • Graf ročního vývoje tržeb s porovnáním předchozími dvěma lety.
  • To-do list – úkoly ke splnění s možností přepínat na zadané úkoly.
  • Otevřené úkoly týmu – sumář úkolů, které dosud nebyly splněné s vyčíslením úkolů po termínu.
  • Aktivita týmu – sumář aktivit obchodníků za vybraný interval.

Funkce

  • Nová firma – průvodce rychlým vytvořením záznamu nového zákazníka.
  • Nová příležitost – průvodce záznamem nové obchodní příležitosti.
  • Nový úkol – průvodce zadání úkolu.
  • Nová událost – průvodce záznamem právě proběhlé nebo naplánováním budoucí schůzky.