Pipeline

Prodejní pipeline obchodních příležitostí

Přehledné zobrazení obchodních příležitostí ve fázích prodejního procesu.

Co je pipeline?

Pipeline dává přehled o aktuálním stavu otevřených obchodních příležítostí v rámci nastavených fází prodejního procesu.

Pipeline je zobrazena formou tabulkového přehledu obchodních příležitostí, ke každý sloupec odpovídá jedné fázi a kde součtový řádek obsahuje pro každou fázi počet příležitostí a hodnotu pravděpodobných budoucích tržeb.

Fáze pipeline se nastavují podle potřeb týmu a lze je měnit. V pipeline jsou fáze zobrazeny zleva doprava tak, že vlevo je úvodní fáze (tip, lead a podobně) a vpravo finální fáze prodeje (uzavření kontraktu, dodávka, objednávka apod.).

Každá otevřená obchodní příležitost je v pipeline zobrazena jako dlaždice se základními údaji o zákazníkovi a plánovaném obchodu.

Práce s pipeline

Z pipeline můžete otevřít každou obchodní příležitost v detailu a zaznamenávat k ní události, úkoly, upřesňovat podmínky obchodu a posouvat ji mezi fázemi.