Organizační struktura

Nastavení hierarchie v prodejním týmu vytváří organizační strukturu a hlavně má vliv na oprávnění pro přístup k datů.

U každého člena týmu nastavujete, kdo je jeho nadřízeným, komu obchodník reportuje. Tímto nastavením vytváříte strom nebo více stromů organizační struktury. Člen týmu, který nemá uvedeného žádného nadřízeného, je buď na vrcholu stromu a pod ním jsou jemu reportující podřízení nebo je v hierarchii osamocen bez nadřízených a podřízených.
Kromě systému práv k jednotlivým funkcím systému, která získáváte společně s přidělenou uživatelskou rolí, jste v pohledu na data omezeni i s ohledem na postavení v hierarchii. Způsob omezení je dáno tím, jak jej nastavil administrátor. Jednou z možností je, že se na hierarchii vůbec nehledí a vy tak nejste omezeni, druhá varianta je, že vídí data svá a svých podřízených a třetí, že máte kromě svých dat k dispozici data podřízených a kolegů a jejich podřízených. Přitom kolega je člen týmů, který má stejného nadřízeného jako vy.

Na jaká data se vztahuje omezení z hierarchie

Pokud se omezení podle hierarchie uplatňuje vztahuje se na:

  1. Firmy podle vlastníka.
  2. Příležitosti, projekty, kontrakty, objednávky podle vlastníka uvedené firmy.
  3. Události podle vlastníka a účastníků.
  4. Úkoly podle zadavatele a řešitele.