Busyness – zaneprázdněnost

Hodnota zaneprázdněnosti (busyness), kterou můžete sledovat u každé firmy slouží jako jednoduchý ukazatel aktivity obchodníků u zákazníka.

Číslo uvedené vedle hvězdiček ratingu v seznamu firem obsahuje hodnotu ukazatele busyness. Ukazuje počet událostí, které se v posledních dnech udály v souvislosti s firmou a současně i ty, které jsou naplánovány do budoucna.
Busyness se počítá jako součet všech aktivit (událostí) u firmy, které jsou zaznamenány v posledních 10 dnech a do budoucna.Takže například firma, u níž byl váš kolega v pondělí, vy jste s nimi telefonoval včera a naplánoval si schůzku na 4. července příštího roku bude mít hodnotu busyness 3.

Busyness v CRM
Busyness v CRM

Přepočet busyness probíhá jednou denně, takže neočekávejte aktualizaci hodnoty okamžitě po provedení změn.