Události

CRM aktivity – obchodní jednání, telefonáty, e-maily

Přehledné řízení denní agendy a přehled o minulých aktivitách souvisejících s prodejem i zákazníky je důležitou součástí práce obchodníka. Stejně významné je pro vedoucího týmu sledovat, plánovat a hodnotit obchodní aktivity členů prodejního týmu. Obě tyto oblasti DEALinTEAL komplexně pokrývá.

Co je událost?

Událostí v obchodní praxi je obchodní jednání, online meeting, telefonát, odeslaná a došlá zpráva nebo jakákoli jiná aktivita, která je konaná v konkrétním čase a kterou má smysl plánovat nebo evidovat.

Událost je charakteristická předmětem, místem a časem jednání a lze ji vztáhnout k firmě, účastníkům, obchodním příležitostem, projektům…

Událost lze jednoduše popsat nebo z ní pořídit strukturovaný zápis. Je možné ji spojit s přílohami. V souvislosti událostí je možné zadávat úkoly a kontrolovat stav jejich plnění.

Použití událostí

Záznam aktivit přináší možnost jedinečného sledování historie a vývoje obchodních vztahů. Vzhledem k možnostem zápisu všech vazeb událostí v DEALinTEAL je potom vývoj zřejmý u firem, osob, u příležitostí i kontraktů.

Při plánování a hodnocení zákazníků i prodejců doplňuje historie událostí celkový obraz daný primárně prodejními daty, obratem a ziskem.

V DEALinTEAL můžete událost včetně detailů zapsat snadno z jakéhokoli místa aplikace a vždy se kontextově doplní potřebné informace. Navíc máte možnost synchronizovat události se svým účtem Office 365 a Outlookem v telefonu nebo na desktopu. Zároveň je možné automaticky přenášet vybrané došlé i odeslané e-maily z poštovní schránky přímo do DEALinTEAL včetně obsahu a příloh.

Zápisy a úkoly z jednání

Obchodní schůzky a jednání jsou obvykle spojena s přípravnou dokumentací a se zápisy z jednání. Aby bylo vše pohromadě, je v DEALinTEAL možnost přidávat k události soubory jako přílohy. Současně lze z jednání pořizovat strukturovaný zápis s běžnými možnostmi členění a formátování textu.

Úkoly, které vznikly z jednání, lze jednoduše přidávat přímo ke schůzce. Kromě toho, že je mají zadavatel a řešitel ve svých to-do listech, lze jejich plnění kontrolovat přímo v to-do listu schůzky.

Timeline, kalendář a seznam událostí

Události jsou v přehledné formě timeline zobrazeny na napříč celou aplikací – u firem, skupin a kategorií firem, u lidí, u obchodních případů atd. Na dashboardu vidí přihlášený uživatel svoji aktuální timeline, kterou lze přepnout do kalendářového zobrazení po měsících, týdnech a dnech.

Detailní funkce s událostmi, filtrování, řazení a export jsou možné v seznamu. Z něj stejně jako z kalendáře či z timeline lze událost doplnit, přidat k ní přílohu, pořídit zápis nebo kontrolovat plnění úkolů.