Úkoly

Zadávání úkolů a kontrola plnění

Připomínky a úkoly jsou nezbytným nástrojem systematické obchodní aktivity. Poznamenávat si je může sám pro sebe obchodník, mohou si je vyměňovat kolegové nebo jejich prostřednictvím kontroluje vedoucí členy svého týmu. DEALinTEAL podporuje všechny scénáře práce s úkoly a umožňuje je spojovat se zákazníky, příležitostmi i kontrakty.

Co je úkol?

Úkolem ve smyslu CRM agendy je termínované zadání s určený řešitelem z řad obchodního týmu. Úkol může být navíc spojen se související firmou či kontaktní osobou a s příležitostí či s kontraktem.

Stav úkolu se řídí tím, zda čeká na splnění, je splněn nebo zda je nesplněn po požadovaném termínu. Splnění úkolu lze okomentovat. Současně je možné splnění úkolu zadavatele zhodnotit.

Zadání úkolu

Záznam úkolu je jednoduchý tak, aby bylo možné prostou připomínku zaznamenat na pár kliknutí. Současně lze ale úkol podrobně specifikovat rozšířeným zadáním a přílohami.

Úkol lze zadat na různých místech aplikace tak, že se související údaje doplní kontextově. Jde například i vazby na firmu, kontaktní osobu nebo obchodní případ. Velmi praktické je zadávání úkolů přímo ze záznamu jednání.

To-do list

Přehled úkolů je uživateli předkládán v rámci to-do listů v celé aplikaci. Na dashboardu je základní přehled úkolů čekajících na splnění. Uživatel vidí nejen úkolů, jejichž je určeným řešitelem, ale i těch, které sám zadal.

To-do listy jsou napříč aplikací – u firmy, u kategorie firem, u kontraktu, opportunity, události… jednoduše všude.

V seznamu úkolů lze potom s úkoly pracovat detailně – filtrovat je, řadit a případně exportovat.

Notifikace úkolů

V závislosti na nastavení notifikací, je uživatel o úkolech informován e-maily. Notifikace lze nastavit nejen pro zadání úkolu, ale i pro změny a splnění. Notifikován může být zadavatel i řešitel. Přehled aktuálních úkolů je uveden v souhrnné denní zprávě Agenda, kterou může uživatel volitelně dostávat ráno nebo večer.

Kontrola a plnění úkolů

V to-do listech nebo seznamech lze vždy otevřít detail úkolu a s ohledem na nastavení práv jej modifikovat, před jinému řešiteli, vyznačit splnění, zhodnotit atd.

Souhrnné přehledy plnění úkolů jsou k dispozici ve formě reportů a widgetů.