Obchodní příležitosti

Hledání nových možností prodeje

Zvýšení prodeje a vyhledávání nových zákazníků jsou hlavním předmětem činnosti obchodníků a prodejních týmů. Na tuto oblast se zaměřuje DEALinTEAL a dává uživatelům přehledný nástroj pro sledování obchodních příležitostí a související aktivit.

Co je obchodní příležitost

Obchodní příležitost je možnost získat nového zákazníka nebo realizovat další prodej stávajícímu zákazníkovi. V závislosti na typu podnikání je vhodné jako obchodní příležitosti sledovat dílčí prodeje nebo naopak nové prodejní dohody, rozšiřování spolupráce a rozvíjení nových prodejních kanálů. U obchodní příležitosti lze potom evidovat předpokládanou hodnotu plánovaného prodeje nebo v jiných případech souhrnný potenciál, který příležitost zahrnuje. Vývoj příležitosti od vzniku až po úspěšné nebo neúspěšné ukončení je patrný ve fázích, které odpovídají prodejnímu procesu dané firmy nebo týmu. Stav aktivních obchodních příležitostí je přehledně zobrazen v pipeline.

Záznam obchodní příležitosti

Cílem evidence obchodních příležitostí je získání přehledu, jak pro konkrétního uživatele, tak souhrnně za celý tým. Je možné evidovat jen základní informace (předmět a zákazníka) nebo podle potřeby i velmi podrobné údaje (konkrétní produkty, ceny, marže…). K záznamu lze přidávat podrobné popisy a přílohy.

Práce s obchodní příležitostí

Díky stoprocentní provázanosti dává pohled na obchodní příležitost kompletní obrázek o jejím vývoji a stavu, o komunikaci se zákazníkem, schůzkách, telefonátech a dalších událostech v přehledné timeline. Úkoly lze zadávat přímo v rámci příležitosti a současně sledovat jejich plnění nebo splněné úkoly označovat.

Podle nastavených fází prodejních procesu je možné zaznamenávat vývoj a současně je možné sledovat historii vývoje a změn obchodní příležitosti.

Úspěch nebo neúspěch

V případě úspěšného prodeje se úspěch označí na příležitosti. Obchod lze dál evidovat v rámci kontraktů. V případě neúspěchu, kdy nedojde k obchodu nedojde, je možné zaznamenat i důvody.