DEALinTEAL

Vyzbrojte své obchodníky a získejte kontrolu nad obchodními aktivitami!

Proč zvolit DEALinTEAL…
Aktivity

Budete jednoduše plánovat schůzky, pořizovat zápisy z jednání, zaznamenávat úkoly a sledovat jejich plnění.

Pipeline

Získáte přehled o stavu obchodních příležitostí, o uzavřených kontraktech a objednávkách.

Prodej

Pro řízení vztahů se zákazníky budete vycházet z aktuálního vývoje tržeb, historie prodeje a kontaktů.

Plánování

Budete moci plánovat aktivity směrem k zákazníkům i tržby. Plán budete i jednoduše vyhodnocovat.

Kontrola

Díky kontrolním nástrojům zjistíte hned poklesy tržeb nebo nedostatečnou aktivitu u zákazníků i obchodníků.