Rozšířený filtr

Nová funkce Rozšířený filtr doplňuje současný základní filtr. Rozšíření slouží především k podrobnějšímu vyhledávání v seznamu záznamů. Jednotlivá pravidla (podmínky), podle kterých se vyhledává, je možné kombinovat, a uživateli pomáhají v rychlé orientaci a individuálním nastavení. V každém sloupci je možné použít až 5 podmínek současně. Pomocí této funkce lze například zadat časový interval, vyhledávat v textu podle části slov nebo jen jednoho písmene apod. 

Praktické použití je velmi jednoduché. Po zapnutí funkce Rozšířený filtr se vedle názvu každého sloupce zobrazí ikona trychtýře. Ten slouží k zadání parametru, podle kterého se mají záznamy vyhledávat. V každém sloupci je možné vyhledávat podle potřebného množství pravidel, maximálně však pěti. Zda, mají platit všechny nebo pouze jedno, se určuje volbou Platí vše nebo Platí alespoň 1.

Podmínky se nabízejí v rolovací nabídce a lze je jednoduše přidávat přes tlačítko + Přidat pravidlo nebo odebrat tlačítkem Odebrat pravidlo. Zadané údaje se potvrzují tlačítkem Potvrdit nebo mažou tlačítkem Vyčistit. Vyplněné filtry lze hromadně zrušit funkcí Zrušit filtr, kterou se vymažou všechny údaje zapsané ve vyhledávajících oknech.

Nová verze na obzoru

Nová = opravdu úplně nová, ale samozřejmě kompatibilní s verzí, kterou aktuálně používáte.

Pracujeme na nové aplikaci! Nový kabát, nové uživatelské rozhraní, nový styl práce – všechno mnohem lepší, rychlejší a srozumitelnější. Funkcionalita zůstala, ale je dostupnější a přehlednější.
Tady je malá ochutnávka z dashboardu a z nastavení sloupců v seznamu firem:

Graf vývoje tržeb

Report Vývoj tržeb přehledně ukáže v grafu srovnání tržeb aktuálního období a minulých období.

Vývoj tržeb - graf

Tento jednoduchý report ukáže vývoj tržeb za vybrané období, za celý prodej nebo za vybranou skupinu zákazníků.
Typy grafů:

 • týdenní – porovnává tento, minulý a předminulý týden;
 • měsíční – porovnává předchozí měsíc a aktuální měsíc v tomto a minulém roce;
 • kvartální – porovnává minulé čtvrtletí a aktuální čtvrtletí v tomto a minulém roce;
 • roční – porovnává aktuální, minulý a předminulý rok.

Zobrazené tržby lze omezit těmito parametry:

 • Obchodník
 • Skupina firem
 • Kategorie firem
 • Klasifikace firem

Na svislé ose výsledného grafu jsou tržby za období podle vybraného typu a na vodorovné je pořadový den vybraného odbobí.

Šablony úkolů

Šablony úkolů usnadňují zadávání sad standardizovaných úkolů, které je běžné v určitých fázích prodejního procesu.

Šablona úkolů obsahuje sadu typizovaných úkolů s určením termínu a řešitele. Použitím šablony na firmu se automaticky vygenerují všechny úkoly podle šablony.
Tuhle funkci použijete například v úvodních fázích komunikace s novým zákazníkem. Potom, co nový lead zaevidujete, vyberte vhodnou šablonu, která rozdělí úkoly obchodnímu týmu – poslat úvodní dokumenty, dohodnout prezentaci, vyhodnotit lead…

Jak založit šablonu úkolů

 1. Přidejte novou šablonu a dejte jí výstižný název.
 2. Po uložení přidávejte na záložce Úkoly specifikaci jednotlivých úkolů, z nichž se bude šablona skládat.
 3. Každý dílčí záznam šablon musí obsahovat vše potřebné pro budoucí vygenerování úkolu: – Předmět úkolu – Popis (volitelně) – Řešitel úkolu. To může být buď vybraná osoba nebo vlastník firmy nebo uživatel, který šablonu použije – Termín zahájení úkolu, který se zadává vzhledem ke spuštění šablony. – Termín splnění vztažený k termínu zahájení.
 4. Po uložení můžete přidávat další položky do šablony.

Jak použít šablonu úkolů

 1. Přejděte na detail firmy.
 2. Z nabídky (…) vyberte Použít šablonu úkolů.
 3. Ze seznamu vyberte šablonu úkolů, kterou chcete použít a klepněte na Další krok
 4. Zkontrolujte firmu a počet vytvořených úkolů a operaci potvrďte OK.
 5. K firmě se vytvoří úkoly podle šablony. Zadavatelem budete vy (osoba, která šablonu spustila). Řešitelé a termíny se doplní podle specifikace v šabloně.

Vývoj pipeline

Vývoj pipeline zobrazuje strukturu obchodních příležitostí po měsících.

Samotná Pipeline zachycuje aktuální stav prodejního procesu po jeho jednotlivých fázích. Nedává však odpověď na otázku, jaká byl historie a vývoj. Tu přináší Vývoj pipeline, kde jsou zobrazeny po měsících všechny prodejní fáze s

 • počtem příležitostí
 • hodnotou a přepočtenou hodnotou podle pravděpodobnosti
 • meziměsíční změnou

Kromě toho je ve Vývoji pipeline i suma ukončených obchodních příležitostí (úspěšných i neúspěšných) za každý měsíc.(Nezapomeňte předem hodnoty aktualizovat tlačítkem Přepočítat.

vývoj pipeline

Schůzky a kontakty v QR kódech

DEALinTEAL podporuje export ve formátu iCalendar a vCard.

V záznamech událostí, úkolů, firem a lidí můžete vybrat Export ve formátu iCalendar, resp. vCard. Jedná se o šikovnou pomůcku pro odeslání schůzky nebo nahrání kontaktu do jiných adresářů, hlavně v případech, kdy nepoužíváte synchronizaci s Office365.
Podobný účel plní možnost Zobrazit QR kód, která kromě zobrazení nabídne i stažení obrázku se zakódovanou vizitkou nebo schůzkou. QR kód můžete opět sdílet nebo jej sejmout do mobilu pro vlastní potřebu.

Jak se plní úkoly

Dostali jste prostřednictvím CRM úkol a nejste si jisti, jak zaznamenat jeho splnění? Je to snadné.Kupí se vám nesplněné úkoly na dashboardu? Asi zapomínáte oznámit jejich splnění.

Jak splnit úkol v CRM

Splnění úkolu vyznačí obvykle jeho řešitel, ale může to udělat i zadavatel. Je to snadné.

 1. Z volby (…) vyberte Označit jako splněno nebo klepněte na tlačítko vedle textu obsahujícího aktuální stav úkolu.
 2. V dialogu uveďte datum splnění a komentář, např. jak byl úkol splněn.
 3. Dialog potvrďte a úkol bude splněn. Hned se to projeví ve všech seznamech úkolů u řešitele i zadavatele. V závislosti na nastavení notifikací jim o tom navíc přijde zpráva e-mailem.

Jak vzít zpět splnění úkolu

Pokud došlo k omylu a označili jste úkol jako splněný, i když splněný nebyl, můžete to vzít zpět.

 1. U splněného úkolu z nabídky (…) vyberte Zrušit splnění.
 2. V dialogu můžete zrušení okomentovat

Projekty v CRM

Projektový pohled umožňuje organizovat prodejní aktivity uceleně a souvisle bez ohledu na vztah ke konkrétnímu zákazníkovi nebo obchodníkovi.

Projektem může být vývoj nebo ověření nového sortimentu, společná aktivita, služba poskytovaná skupině zákazníků, dlouhodobý záměr, akce spojená s více partnery…

Základní údaje o projektu

Kromě předmětu a popisu projektu evidujeme:

 • Datum plánované realizace – má smysl, pokud se projekt spojuje s konkrétním termínem
 • Stav projektu – otevřený nebo již ukončený
 • Datum ukončení
 • Firmy, které s projektem souvisí – jsou zákazníky, kooperují apod.

Projektové aktivity

Události a úkoly lze s projekty spojovat (stejně jako s firmami, příležitostmi atd.).Projekt má tedy svojí Agendu podobně jako ji známe z jiných míst DEALinTEAL. Je tedy možné snadno vyhodnocovat plnění úkolů zadaných v rámci projektu a sledovat kalendář projektu.

Firmy zapojené v projektu

Na projektu lze samozřejmě snadno upravovat zapojené firmy a zapojení do vybraných projektů lze provádět i na firemní kartě na záložce Projekty, kde je seznam všech projektů, do nichž je konkrétní zákazník zapojen.

Projekt v CRM

Osobní widgety s přehledy tržeb

Na Dashboardu můžete vidět přehledy meziročně rostoucích a klesajících zákazníků a také žebříček zákazníků podle výše tržeb za aktuální rok a měsíc. Doposud byly tyto informace k dispozici pouze celkově za celou firmu. Prakticky tedy všichni obchodníci viděli stejná data.
S verzí 5.0.1 přicházejí všechny tržbové widgety i v podobě personalizované pro přihlášeného uživatele, takže uvidí data pouze za firmy, jichž je vlastníkem. Jde o tyto widgety, které můžete přidat na Dashboard:

 • Rostoucí zákazníci YoY | moje
 • Klesající zákazníci YoY | moje
 • Top10 | rok | moje
 • Top10 | měsíc | moje

Sady úkolů

Sady úkolů slouží k snadnému zadání více úkolů najednou. Zároveň přinášejí další možnost, jak přehledně sledovat jejich plnění.

V DEALinTEAL máte možnost zadávat úkoly mnoha způsoby – v rámci firmy, v rámci příležitosti, z obchodního jednání atd. Výsledkem je vždy úkol s jedním zadavatelem, jedním řešitelem, termíny plnění, navíc provázaný na firmu, příležitost, událost, projekt, kontrakt, osobu.Přehled o úkolech a kontrolu plnění tak lze snadno provádět nejen z celkového přehledu úkolů, ale na každém místě, na něž je úkol navázán.CRM vám umožňuje kontrolovat plnění úkolů

 • na kartě firmy i osoby,
 • na záznamu příležitosti,
 • při rekapitulaci zápisů z obchodních jednání atd.

Sady úkolů tyto možnosti rozšiřují o:

 • možnost zadat najednou více podobných úkolů,
 • kontrolovat plnění celé sady najednou.

Zadání sady úkolů v CRM

Představte si, že uvádíte nový produkt nebo službu a chcete obchodníkům připomenout, že mají tuto novinku prezentovat vybraným zákazníkům. Můžete postupně projít firmy a u každé zadat jejímu obchodníkovi úkol nebo nově použijete zadání v rámci sady.

 1. Vytvoříte záznam sady úkolů s jednoduchou identifikací (stačí sadu vhodně pojmenovat).
 2. V rámci hromadného vytvoření úkolů vyplníte předmět úkolu Představit produkt XYZ a poslat katalog.
 3. V dalším kroku vyberte firmy, pro něž se má úkol vytvořit. K dispozici máte jednoduchou možnost vybírat kombinací skupin a podskupin, kategorií a podkategorií, označení firem a vlastníka.
 4. Dále můžete volitelně doplnit osoby u zákazníků, na něž se má úkol vázat, podle jejich označení.
 5. V další kroku určíte termíny: kdy se má úkol zobrazit a kolik dní má řešitel na splnění.
 6. Nakonec vyberte, zda je řešitelem jeden konkrétní kolega nebo zda je jím vždy obchodník odpovědný za danou firmu.
 7. A je hotovo. Ke všem vybraným firmám se vygeneruje úkol.

Kontrola plnění úkolů v sadě

Úkoly vytvořené v sadě se od jiných úkolů nijak neliší. Řešitel plní úkoly při procházení firem, seznamu úkolů nebo agendy, dostává k nim připomenutí.Zadavatel nebo jiný uživatel může ale navíc kromě všech možností kontrol sledovat plnění úkolů v rámci celé sady, a to jak procházením seznamu s odlišením nesplněných úkolů a úkolů v prodlení, tak i s využitím statistiky ke každé sadě s hodnotami:

 • celkového počtu úkolů,
 • počtu splněných a nesplněných úkolů,
 • a počtů splněných/nesplněných po termínu nebo včas.

Na co si dát pozor

Pokud evidujete 5000 zákazníků, o něž pečuje 5 obchodníků a najednou ke každé z firem vytvoříte úkol, bude mít každý obchodník v průměru k řešení 1000 shodných úkolů. Jaký bude výsledek? Obchodník začne úkoly ignorovat, protože mu prakticky nic jiného nezbyde.Takže stejně jako u dalších nástrojů, kde můžete ve vteřině vytvořit tisíce záznamů, zvažte předem, jaký dopad to může mít.