Firmy

Všechny informace o zákaznících na jednom místě – komplexní pohled na firmu a na zákaznické segmenty

Práce se zákazníky a zákaznickými segmenty je v CRM výchozím bodem pro všechny další aktivity: plánování, kontrola plnění úkolů, organizování kampaní, reporting… Pro každou firmu i skupinu firem jsou přehledně k dispozici podrobné informace o obchodních aktivitách i o skutečném prodeji.

CRM slouží novému prodeji, ale i udržení stávajících zákazníků. Upozorňuje na pokles tržeb, změny v chování a na nízkou aktivitu prodejního týmu při péči o zákazníky.

Co je firma?

Firma v CRM je typicky zákazník, ale může to být jakýkoli jiný subjekt, který je významný z hlediska prodejního procesu. Aktivity obchodníků, úkoly a připomínky, uzavřené kontrakty i obchodní příležitosti lze na firmy navazovat a tato důsledná provázanost pak vede k vytvoření uceleného obrazu o každém obchodním partnerovi a vztazích s ním.

Informace o firmě

DEALinTEAL dává o firmě bezmála „všechny“ informace:

  • identifikační údaje a zařazení v segmentech
  • adresy a kontakty
  • osoby ve firmě včetně kontaktů, jejich role a postavení
  • timeline firmy – uspořádané události a komunikace
  • úkoly související s firmou
  • souborové přílohy
  • strukturované poznámky
  • přehled uzavřených kontraktů i otevřených příležitostí
  • prodejní reporty v agregované i detailní podobě

Zaostřeno na detail firmy

Ve firemním seznamu lze cíleně vyhledávat zákazníky tak, aby nebyly opomenuty obchodní příležitosti, případné komunikační problémy nebo změny nákupního chování. Snadno je možné filtrovat podle aktivity týmu, výše tržeb a jejích změn i podle otevřených příležitostí.

Kromě základních firemních údajů a kontaktních infromací je pro nakládání s firmou důležité zatřídění a označování štítky. Na firmu lze pak nahlížet v rámci segmentů.

Pro plánování schůzek a pro komunikaci je důležitý přístup k historii událostí a současně přehled o funkcích osob a jejich postavení v rozhodovací hierarchii.

Obchodník se při práci s firmou orientuje i podle poznámek svých i kolegů, případně pracuje s uloženou dokumentací.

Firemní segmenty

Firmy je možné členit do skupin a kategorií a vytvářet tak zákaznické segmenty, s nimiž lze pracovat v reportech, kampaních a obecně při hromadné zpracování. Další rozměr pohledu na firmy pak dává označování štítky.

S kategoriemi a skupinami firem lze pracovat podobně jako se samostatnými firmami a získat tak ucelený přehled o aktivitách a prodeji za každý segment.