API Middleware aneb Jak propojit systémy

CRM systémy samy o sobě jsou v podstatě jen sofistikovanými zápisníky obchodních aktivit. Nic proti tomu, kvalitní nástroj pro plánování a záznam schůzek, pro sledování obchodních případů atd. je základem práce obchodníka a spolupráce v týmu. To, co často v CRM chybí, jsou podrobné informaci o skutečném prodeji, porovnání s plány, obecně tedy komunikace s provozním a účetním software.

Data dovnitř a data ven

V samostaně běžícím CRM řešení nejenom nenajdete mnoho informací, které pro obchod potřebujete, ale navíc ztrácíte i podporu některých důležitých prodejních procesů. Pro skutečné řešení CRM a prodeje je tak důležitá schopnost spolupracovat s dalšími částmi podnikového informačního systému. Tady je krátký výčet praktických důvodů:

  1. Prodejní informace z účetnictví umožní sledovat vývoj tržeb a ziskovosti zákazníků, obchodníků a produktů. Nebo, chcete-li, zákaznických segmentů, skupin produktů, produktových značek i samostatných prodejních týmů.
  2. Detail tržeb také umožní systémově hlídat výkyvy sledovaných klíčových ukazatelů. Má-li váš systém například upozornit na pokles prodeje u určitého zákazníka za poslední měsíc, musí pracovat s čerstvými a přesnými daty.
  3. Produktové informace a ceníky jsou základními zdrojem obchodníka. Často vznikají mimo CRM a jejich automatické načítání je nezbytné.
  4. Stav zásob a obrátka skladu jsou dalším parametrem, který ovlivňuje obchodní aktivity. Je tedy důležité pracovat s čerstvými daty skladového systému.
  5. Pokud obchodník přímo přijímá objednávky, je nezbytné, aby proces jejich zpracování hladce pokračoval v systému vyřizování objednávek a expedice.

Úplná integrace

Častou nutností je spojit CRM nikoli s jedním, ale s více provozními systémy. Důvodů je několik:

  • Fakticky existuje více samostatných aplikací v podnikovém informačním systému
  • CRM je potřeba napojit na více účetních systémů v případech, kdy je jeden prodejní tým pro více účetních jednotek ve skupině.

Jen API někdy nestačí

Pro zjednodušení integrace CRM v podnikovém informačním systému a pro řešení komplikací spojených s vícecestnou výměnou dat je součástí DEALinTEAL nejen API, ale i další vrstva, kterou nazýváme API middleware.Na úrovni API middleware je modulárně řešena komunikace DEALinTEAL s API jednoho či více dalších systémů i nastavení parametrů výměny dat. Datová integrace je řízena na jednom místě a není nutné do ní zapojovat vývojáře ostatních aplikací.