Růst a pokles prodeje na dashboardu CRM

Mezi widgety, které můžete přidat na Dashboard CRM najdete teď čtyři nové, které se věnují prodeji a meziročnímu srovnání.

Top 10 zákazníci podle tržeb

Dva nové widgety, které můžete přidat na Dasboard, zobrazují zákazníky podle výše tržeb. V obou případech je zobrazeno 10 zákazníků s nejvyššími tržbami. Pro každého z nich uvidíte výši tržby a procentuální srovnání s minulým období. Widget Top 10 tento měsíc zobrazuje výsledky za aktuální měsíc a srovnává je s minulým měsícem. Widget Top 10 tento rok zobrazuje výsledky za aktuální rok a srovnává je s loňským rokem.

Widgety růstu a poklesu zákazníků a Top 10 prodeje

Rostoucí a klesající zákazníci

Na dalších dvou nových widgetech jsou zobrazeni zákazníci s největším poklesem a největším nárustem prodeje vždy v porovnání s loňským rokem. Data jsou porovnávána ke stejnému dni aktuálního a minulého roku. Mějte to na paměti a neočekávejte srovnání s kompletními loňskými tržbami.