Hromadné štítkování firem

Každou firmu můžete vybavit neomezeným počtem štítků, zpřehlednit tak evidenci a usnadnit vyhledávání. Kromě tohoto můžete oštítkovat i více firem hromadně.

Štítkování v seznamu firem

Hromadně můžete štítky přidat v seznamu firem vybraným nebo označeným záznamům. Tuto možnost použijete v případech, kdy chcete pro účely dalšícho zpracování označit firmy na základě jejich adresy, vývoje tržeb, aktivity apod.

 1. Odfiltrujte firmy, které chcete oštítkovat nebo označte řádky s firmami, které chcete oštítkovat.
 2. V nabídce funkcí (…) zvolte Oštítkovat firmy. V dialogu vyberte jednu z možností:
  • Všechny firmy v seznamu – možnost pro oštítkování všech odfiltrovaných firem.
  • Vybrané firmy – možnost pro oštítkování označených řádků.
 3. Vyberte jeden nebo více štítků, které chcete použít.
 4. Potvrďte, že zvolené firmy budou označeny zadanými štítky.

Štítkování v seznamu prodeje

Pokud chcete oštítkovat firmy podle toho, co nakoupili nebo kdy nakoupili, můžete to hromadně udělat v seznamu Prodejů.

 1. Odfiltrujte prodeje firmám, které chcete oštítkovat nebo označte řádky prodejů.
 2. V nabídce funkcí (…) zvolte Oštítkovat firmy. V dialogu vyberte jednu z možností:
  • Firmy všech prodejů – možnost pro oštítkování firem všech odfiltrovaných prodejů.
  • Firmy vybraných prodejů – možnost pro oštítkování firem označených řádků prodeje.
 3. Vyberte jeden nebo více štítků, které chcete použít pro označení firem.
 4. Potvrďte, že zvolené firmy budou označeny zadanými štítky.