Tipy pro práci s grafy

Použití grafů na Dashboard CRM DEALinTEAL

Grafy na dashboard mají několik užitečných vlastností, které byste měli znát.

Pokud si nastavíte zobrazení nějaké grafu na úvodní stránce DEALinTEAL, většinou budete mít možnost s grafem dynamicky pracovat.

Práce s legendou grafu

Legenda grafu má obvykle formu textového popisu a barevného označení odpovídajícímu barvě použité v grafu pro určitou sadu dat. Pokud na prvek legendy klepnete vypnete zobrazení příslušných dat (prvek legendy bud přeškrtnutý). Dalším klepnutím data zobrazíte.

Výběr zobrazených segmentů

Obsah grafů na widgetech dashboardu se obecně odlišuje tím, zda zobrazují data celé firmy nebo data přihlášeného uživatele. Kromě toho je v některých grafech možnost dalšího omezení zobrazených dat, takže můžete například omezit tržby jen za vybraný firemní segment. Nastavení těchto filtrů se ukládá a použije se i po opuštění dashboardu nebo po nové přihlášení do aplikace.