Profilování zákazníků

Sestavte vlastní seznam důležitých vlastností zákazníků, které mohou obchodníci sledovat u firem.

Profil zákazníka je zjednodušeně řečeno strukturovaná poznámka vyplněná podle jednotného vzoru. Systém profilování je navržen tak, aby si mohli uživatelé DEALinTEAL definovat vlastní sadu důležitých parametrů sledovaných u firem a udržovat ji v aktuální stavu. Do nastavení profilu tedy zapište parametry, které jsou právě pro vaše podnikání důležité, např.:

 • Počet zaměstnanců, pokud je to zajímavý údaj.
 • Prodejní potenciál, pokud je podkladem pro další rozhodování.
 • Rozlišení různých typů prodej (velkoobchod, e-shop apod.)
 • Maximální publikační produkci, pokud obchodujete s tiskárnami.
 • Počet míst, pokud oslovujete restaurace.
 • Denní kapacitu, pokud se zaměřujete na servisní firmy.
 • Počet uživatelů u firem poskytujících služby.
 • Úvěrový rámec.
 • Charakteristiku konkurence.
 • Další příklady už můžete hledat ve vlastní praxi.

Výhodou je, že obchodník na vyplnění parametrů nezapomene, protože se mu nabízí jednotně nastavená sada.

Nastavení sledovaných parametrů

V číselnících na záložce Firmy najdete možnost přidávat a upravovat sledované parametry.

Nový parametr firemního profilu přidejte tlačítkem +, uveďte výstižný název, typ parametru a záznam uložte. Typ parametru určuje hodnotu jakou budou uživatelé na firmení profilu vkládat:

 • text
 • číslo
 • ano/ne
 • datum

Později můžete u parametru upravovat jen název. Můžete také parametr deaktivovat, což znamená, že dříve vyplněné hodnoty na firemních profilech budou zachovány, ale u nových firem se neaktivní parametr již nabízet nebude. Smazat můžete jen parametr, který nebyl použit ve firemních profilech.

Nastavení parametrů firemního profilu

Vyplnění profilu u firmy

Na záznamu firmy je na základní záložce přidaná karta Profil, na níž jsou zobrazeny vyplněné parametry profilu. Karta je prázdná, pokud není žádný parametr vyplněn.

Po vybrání editace karty Profil lze upravovat dříve vyplněné parametry firmy a doplňovat nové.

Firemní profil
Editace firemního profilu