Pipeline příležitostí v novém

Pipeline obchodních příležitostí jsme v zájmu větší přehlednosti upravili a přidali k tomu jednu velmi užitečnou funkci

Příležitosti na plátně

Jednotlivé příležitosti jsou teď uspořádány formou „lístků“ umístěných ve sloupcích pod sebou. Každý sloupeček odpovídá jedné fázi a pořadí lístků je dané volbou setřídění uživatele. V záhlaví sloupce je název fáze pipline a její aktuální hodnota.

S plátnem lze posouvat do vodorovně i svisle, aby byly vidět všechny fáze a všechny příležitosti v nich.

Barvy záhlaví sloupečků jsou dané nastavení barevnosti fází. To uděláte společně s nastavením dalších vlastností fází ve volbě Číselníky/Pipeline.

Přesun mezi fázemi

Pro pokrok obchodního vyjednávání – přesun mezi fázemi obchodní příležitosti můžete nově provést rovnou na plátně pipeline. Stačí chytit obdélník příležitosti, posunout jej do jiné fáze a pustit. (Chycení provedete držením tlačítka myši a puštění jejím uvolněním.)

Pipeline