Nastavte si vlastní Dashboard

Hlavní novinkou verze 6.3 je možnost vlastního nastavení vzhledu dashboard, úvodní stránky DEALinTEAL tak, aby složení informací odpovídalo potřebám konkrétního uživatele. Současně je k dispozici sada nových widgetů, z nichž lze dashboard poskládat.

Jak nastavit Dashboard

Nastavení Dashboard je součástí nastavení vzhledu. Otevřete je volbou Vzhled v nabídce uživatele nebo tlačítkem s ozubeným kolem, které je přilepené na pravém okraji Dashboardu.

V seznamu jsou dostupné řádky widgetů, jejichž zobrazení na dashboard lze přepínačem zapnout a vypnout. Přetažením řádků v seznamu lze posouvat widgety nahoru a dolů.

Použití widgetů je omezeno právy a způsobem práce s DEALinTEAL. Pokud se nepoužívá napojení provozní finanční systém, nemá smysl zapínat widgety s tržbami. Podobně nemá smysl zapínat sledování plánu u firmy, která plánování prodeje nevyužívá.

Dashboard, nastavení widgetů

Uživatelské a firemní widgety

Kromě krátkého názvu jsou Widgety doplněny o označení osobní nebo celkový.

 • Osobní widgety jsou určeny pro každého obchodníka a obsahují k němu vztažená data (plnění plánu uživatele, osobní pipeline, kalendář…).
 • Celkové widgety jsou určeny pro management, obsahují data za celou firmu (vývoj všech tržeb, firemní pipeline…).

Práva na widgety

Uživatel může vybírat pouze z widgetů, na jejichž zobrazení má právo. Práva na widgety se přidělují rolím v Administraci.

Nabídka widgetů

Průvodci

Osobní widget s tlačítky pro otevření průvodců zápisem úkolu, firmy, události a obchodní příležitosti.

ToDo a plánované události

Widget s úkoly doplněný o widget s nadcházejícími událostmi přihlášeného uživatele. Úkoly je možné přepínat mezi úkoly ke splnění (uživatel je řešitelem) a zadanými (uživatel je zadavatelem).

Timeline/Kalendář (osobní)

Widget zobrazující události přihlášeného uživatele. Formu zobrazení lze přepínat mezi kalendářem a timeline. V případě kalendářového zobrazení je možné přepínat zobrazení den/týden/měsíc.

Kalendář a ToDo (osobní)

Dva widgety současně zobrazující kalendář a nesplněné úkoly. Zobrazení kalendáře je možné přepínat: měsíc/týden/den. V úkolovníku lze přepínat mezi úkoly uživatele (je řešitelem) a zadanými (uživatel je zadavatelem).

Plnění úkolů, aktivita týmu, ToDo (celkový)

Tři widgety určené pro management:

 • Statistika otevřených úkolů členů týmu.
 • Sumární přehled o aktivitách členů týmu.
 • Úkolovník přihlášeného uživatele.
Obchodní příležitosti (celkový)

Na dvou widgetech je ucelený přehled o stavu obchodních příležitostí:

 • V pravé části rotuje sumární zobrazení fází pipeline.
 • Vlevo je součet pipeline a statistika ukončených obchodních příležitostí.
Obchodní příležitosti (osobní)

Na dvou widgetech je ucelený přehled o stavu obchodních příležitostí firem, jejichž vlastníkem je přihlášený uživatel:

 • V pravé části rotuje sumární zobrazení fází pipeline uživatele.
 • Vlevo je součet pipeline a statistika ukončených obchodních příležitostí firem uživatele.
Plnění plánu (celkový)

Dva widgety s informacemi o plnění plánu firmy:

 • Koláčový graf s procentuálním vyjádřením plnění plánu (plán vers. tržby).
 • Sloupcový graf s porovnáním plánu a tržeb za posledních 10 měsíců.
Plnění plánu widget
Plnění plánu (osobní)

Dva widgety s informacemi o plnění plánu přihlášeného uživatele:

 • Koláčový graf s procentuálním vyjádřením plnění plánu uživatele (plán vers. tržby).
 • Sloupcový graf s porovnáním plánu a tržeb uživatele za posledních 10 měsíců.
Tržby po skupinách firem (celkový)

Dva widgety s tržbami firmy ve sloupcových grafech po firemních segmentech:

 • za posledních 6 měsíců
 • za posledních 6 let
Tržby celkem (celkový)

Dva widgety s tržbami za celou firmu v liniových grafech:

 • porovnání aktuálního měsíce, minulého měsíce, aktuálního měsíce v loňském roce,
 • porovnání posledních tří let.
Tržby celkem (osobní)

Dva widgety s tržbami přihlášeného uživatele v liniových grafech:

 • porovnání aktuálního měsíce, minulého měsíce, aktuálního měsíce v loňském roce,
 • porovnání posledních tří let.
Tržby k datu (celkový)

Dva widgety s tržbami za celou firmu ve sloupcových grafech. Zobrazují se tržby k včerejšku a celkem za:

 • aktuální, minulý a předminulý měsíc a za aktuální měsíc v předchozích třech letech,
 • posledních 6 let.
Tržby k aktuálnímu datu. Widget na Dashboard
Tržby k datu (osobní)

Dva widgety s tržbami přihlášeného uživatele ve sloupcových grafech. Zobrazují se tržby k včerejšku a celkem za:

 • aktuální, minulý a předminulý měsíc a za aktuální měsíc v předchozích třech letech,
 • posledních 6 let.
Tržby denní/týdenní (celkový)

Widget zobrazuje v liniovém grafu firemní tržby za vybraný segment firem (kombinaci skupina, kategorie firem):

 • týdenním zobrazení, kdy se pro každý den v týdnu porovnávají tržby v aktuálním, minulém a předminulém týdnu a v aktuálním týdnu v loňském roce.
 • měsíčním zobrazení, kdy se pro každý den v měsíci porovnávají tržby v aktuálním, minulém a předminulém měsíci a v aktuálním měsíci v loňském roce.
 • ročním zobrazení se pro každý týden v roce porovnávají tržby posledních 4 let.