Propojení CRM s MS Teams Phone

Call centrum integrace

Pokud jste uživateli Microsoft Teams a používáte ústřednu Teams Phone určitě využijete možnost integrace CRM s telefonním systémem. Jednoduše bez dalšího hledání tak získáte informace o volajícím, pokud jej již máte v evidenci.

Co propojením s Microsoft Teams Phone získáte

Pokud propojíte DEALinTEAL s Microsoft Teams Phone otevře se vám DEALinTEAL po každém přijatém hovoru na kontaktu odpovídacímu volajícímu číslu. Otevře se záznam firmy, pokud je splněna jedna z podmínek:

  • volající telefonní číslo je uvedeno v kontaktech firmy,
  • nebo je volající telefonní číslo uvedeno u některé z osob uvedených u firmy.

Pokud DEALinTEAL nalezne odpovídající firmu, zobrazí ji. Pokud nalezne více firem s daným telefonním číslem, zobrazí jejich seznam.

Vyhodnocení shody volajícího čísla se záznamy v CRM probíhá s vyloučením mezer a mezinárodních předvoleb, takže by mělo být jedno, jakou formou je číslo u kontaktu zapsáno.

Jak propojení nastavit

Nastavení klienta Teams

V aplikaci MS Teams přejděte do nastavení ve Spravovat účet na kartu Hovory. Volba Otevřít aplikace v prohlížeči je výchozí stavu vypnutá, tuto volbu zapněte, jak je vidět na obrázku.

Nastavení Teams Phone na PC
Nastavení aplikace MS Teams

Nastavení propojení s CRM v administraci Teams

  1. V administraci upravte nebo vytvořte alespoň jednu zásadu volání takto: do pole Adresa URL pro otevření aplikací v prohlížeči pro příchozí hovory přes veřejnou telefonní síť vepište: https://go.dealinteal.com/phone/{phone} stejně jako je to uvedeno na obrázku.
  2. Uživatelům, kterým chcete umožnit propojení CRM s telefonem, přiřaďte dříve vytvořenou zásadu s nastavenou adresou DEALinTEAL.
Nastavení propojení MS Teams a DEALinTEAL v administraci Office 365.

Pokud jste vše nastavili správně, bude už při příštím hovoru propojení fungovat. Pokud nebudete mít aplikaci DEALinTEAL otevřenou, nezapomeňte, že bude nutné během telefonátu potvrdit přihlašovací údaje.