Deaktivace členů týmu

Vysoká fluktuace v obchodním týmu může vést k znepřehlednění reportů a widgetů, které obsahují i obchodníky, kteří již ve firmě nepracují a jejich výsledky nemá smysl sledovat.

Historických, již fakticky neaktivních členů týmu jste se dosud mohli „zbavit“ pouze pomocí funkce Sloučit. Ta má vedle výhod

  • hladké předání agendy novému obchodníkovi,
  • jednorázový přesun segmentu ze starého na nového obchodníka,

i jednu podstatnou nevýhodu: ztrátu historie a reálného hodnocení historických obchodníků.

Funkce Deaktivovat člena týmu je dostupná z nabídky (…) na záznamu člena týmu. Deaktivovaný obchodník zůstává v evidenci včetně historie aktivit, ale není zobrazován v hodnotících widgetech a reportech.

Deaktivovaného obchodníka lze opět aktivovat funkcí z nabídky.

Pokud budete historické obchodníky deaktivovat, počítejte s podmínkou, kdy deaktivovaný člen týmu nesmí být uživatelem. V tomto případě, pokud jste si deaktivací jisti, musíte předem zrušit obchodníkovi možnost přihlášení do DEALinTEAL.