Schůzky a kontakty v QR kódech

DEALinTEAL podporuje export ve formátu iCalendar a vCard.

V záznamech událostí, úkolů, firem a lidí můžete vybrat Export ve formátu iCalendar, resp. vCard. Jedná se o šikovnou pomůcku pro odeslání schůzky nebo nahrání kontaktu do jiných adresářů, hlavně v případech, kdy nepoužíváte synchronizaci s Office365.
Podobný účel plní možnost Zobrazit QR kód, která kromě zobrazení nabídne i stažení obrázku se zakódovanou vizitkou nebo schůzkou. QR kód můžete opět sdílet nebo jej sejmout do mobilu pro vlastní potřebu.