Vývoj pipeline

Vývoj pipeline zobrazuje strukturu obchodních příležitostí po měsících.

Samotná Pipeline zachycuje aktuální stav prodejního procesu po jeho jednotlivých fázích. Nedává však odpověď na otázku, jaká byl historie a vývoj. Tu přináší Vývoj pipeline, kde jsou zobrazeny po měsících všechny prodejní fáze s

  • počtem příležitostí
  • hodnotou a přepočtenou hodnotou podle pravděpodobnosti
  • meziměsíční změnou

Kromě toho je ve Vývoji pipeline i suma ukončených obchodních příležitostí (úspěšných i neúspěšných) za každý měsíc.(Nezapomeňte předem hodnoty aktualizovat tlačítkem Přepočítat.

vývoj pipeline