Šablony úkolů

Šablony úkolů usnadňují zadávání sad standardizovaných úkolů, které je běžné v určitých fázích prodejního procesu.

Šablona úkolů obsahuje sadu typizovaných úkolů s určením termínu a řešitele. Použitím šablony na firmu se automaticky vygenerují všechny úkoly podle šablony.
Tuhle funkci použijete například v úvodních fázích komunikace s novým zákazníkem. Potom, co nový lead zaevidujete, vyberte vhodnou šablonu, která rozdělí úkoly obchodnímu týmu – poslat úvodní dokumenty, dohodnout prezentaci, vyhodnotit lead…

Jak založit šablonu úkolů

  1. Přidejte novou šablonu a dejte jí výstižný název.
  2. Po uložení přidávejte na záložce Úkoly specifikaci jednotlivých úkolů, z nichž se bude šablona skládat.
  3. Každý dílčí záznam šablon musí obsahovat vše potřebné pro budoucí vygenerování úkolu: – Předmět úkolu – Popis (volitelně) – Řešitel úkolu. To může být buď vybraná osoba nebo vlastník firmy nebo uživatel, který šablonu použije – Termín zahájení úkolu, který se zadává vzhledem ke spuštění šablony. – Termín splnění vztažený k termínu zahájení.
  4. Po uložení můžete přidávat další položky do šablony.

Jak použít šablonu úkolů

  1. Přejděte na detail firmy.
  2. Z nabídky (…) vyberte Použít šablonu úkolů.
  3. Ze seznamu vyberte šablonu úkolů, kterou chcete použít a klepněte na Další krok
  4. Zkontrolujte firmu a počet vytvořených úkolů a operaci potvrďte OK.
  5. K firmě se vytvoří úkoly podle šablony. Zadavatelem budete vy (osoba, která šablonu spustila). Řešitelé a termíny se doplní podle specifikace v šabloně.