Graf vývoje tržeb

Report Vývoj tržeb přehledně ukáže v grafu srovnání tržeb aktuálního období a minulých období.

Vývoj tržeb - graf

Tento jednoduchý report ukáže vývoj tržeb za vybrané období, za celý prodej nebo za vybranou skupinu zákazníků.
Typy grafů:

  • týdenní – porovnává tento, minulý a předminulý týden;
  • měsíční – porovnává předchozí měsíc a aktuální měsíc v tomto a minulém roce;
  • kvartální – porovnává minulé čtvrtletí a aktuální čtvrtletí v tomto a minulém roce;
  • roční – porovnává aktuální, minulý a předminulý rok.

Zobrazené tržby lze omezit těmito parametry:

  • Obchodník
  • Skupina firem
  • Kategorie firem
  • Klasifikace firem

Na svislé ose výsledného grafu jsou tržby za období podle vybraného typu a na vodorovné je pořadový den vybraného odbobí.