Projekty v CRM

Projektový pohled umožňuje organizovat prodejní aktivity uceleně a souvisle bez ohledu na vztah ke konkrétnímu zákazníkovi nebo obchodníkovi.

Projektem může být vývoj nebo ověření nového sortimentu, společná aktivita, služba poskytovaná skupině zákazníků, dlouhodobý záměr, akce spojená s více partnery…

Základní údaje o projektu

Kromě předmětu a popisu projektu evidujeme:

  • Datum plánované realizace – má smysl, pokud se projekt spojuje s konkrétním termínem
  • Stav projektu – otevřený nebo již ukončený
  • Datum ukončení
  • Firmy, které s projektem souvisí – jsou zákazníky, kooperují apod.

Projektové aktivity

Události a úkoly lze s projekty spojovat (stejně jako s firmami, příležitostmi atd.).Projekt má tedy svojí Agendu podobně jako ji známe z jiných míst DEALinTEAL. Je tedy možné snadno vyhodnocovat plnění úkolů zadaných v rámci projektu a sledovat kalendář projektu.

Firmy zapojené v projektu

Na projektu lze samozřejmě snadno upravovat zapojené firmy a zapojení do vybraných projektů lze provádět i na firemní kartě na záložce Projekty, kde je seznam všech projektů, do nichž je konkrétní zákazník zapojen.

Projekt v CRM