Prodejní report v CRM

Prodejní report je jednoduché označení velmi užitečného a obsažného formuláře, který umožňuje rychlé zhodnocení prodeje a vlastně i celého firemního hospodaření. Zisky, ztráty, vývoj prodeje i nákladů – to vše máte v DEALinTEAL rychle k dispozici.

Reporty, výstupy, sestavy, prostě agregované a v souvislostech podané informace jsou základem řízení a rozhodování. Měření aktivity obchodníků, četnosti kontaktů a přírustek nových leadů jsou významnými ukazateli, ale kvantita bez dodatečného subjektivního zhodnocení kvality nedává dostatečný obrázek o výkonu prodeje. Proto se v našem CRM řešení věnujeme ve značné míře i práci s tvrdými finančními daty z účetní evidence.
Prodejní report je jednou z takových funkcí, která na jedno kliknutí dává obrovské množství informací. Pokud s tímto reportem ještě nepracujete, posuďte sami, co přináší.

Prodejní report za měsíc

Aktuální stav, plán a vývoj prodeje

Prodejní report zobrazuje

  • prodej (tržby)
  • náklady (hrubé náklady na pořízení zboží)
  • a zisk (prodej po odečtení nákladů)

Vedle sebe jsou tyto hodnoty zobrazeny podle reality skutečného prodeje, plánovaných hodnot a reality zkoumaného období v minulém roce.
Plnění plánu (příspěvek o plánování prodeje v CRM) a meziroční změna (růst/pokles) jsou vyjádřeny procentuálně.

Tým a obchodník

Parametry Prodejního reportu jsou zkoumaný měsíc a obchodník. Můžete vybrat jednoho člena týmu nebo několik obchodníků najednou.Pokud chcete celofiremní výsledek vyberte „vše“, což zahrne i případné tržby, které nejsou přiřazeny žádnému prodejci.

Produktová analýza

Řádky reportu jsou tvořeny produktovými skupinami, které lze rozbalit pro pohled na podskupiny. Snadno tedy uvidíte, jak se určitá část sortimentů vyvíjela z hlediska prodeje firmy nebo obchodníka a jak si stojí v plnění plánu.

Roční pohled v prodejním reportu

Roční a měsíční perspektiva

Kromě všech kombinací, které jsem již uvedl, je důlěžité ujasnit si pohled, kterým prodej zkoumáte. Všechna data můžete totiž zkoumat optikou jednoho měsíce nebo delšího období. Vedle sebe máte dvě strukturou shodné tabulky, v té první vidíte data za vybraný měsíc a v té druhé data za celý rokdo vybraného měsíce.
I report od začátku roku platí, že vidíte data skutečných prodejů, plánu a stejného období v minulém roce, to vše s procentuálním vyjádřením plnění plánu a vývoje proti loňsku.

Export a další práce s prodejním reportem

Čitelnost rozměrné tabulky Prodejní report můžete snadno parametrizovat a skrývat dílčí sloupečky nebo celé sekce sloupců. Klepněte na ozubené kolečko a přizpůsobte vzhled tomu, co právě potřebujete.
Podobně můžete hromadně sbalit skupiny produktů.

Celý report vyžaduje široký monitor

ak vidíte, zobrazit celý report je možné jen na širokém displeji. Na druhou stranu vám toto zobrazení dává skutečně detailní pohled na prodejní výkonnost a plnění plánovaných hodnot.
Report můžete snadno vyexportovat do Excelu a data v něm dále zpracovávat.

Jste také nadšeni z možností, které Prodejní report přináší?