Štítky firem

Označujete firmy štítky? Pokud ne, měli byste s tím začít, protože označování firem štítky je jednoduchým a přehledným nástrojem pro segmentaci a snadnou filtraci.

Štítek firmy

Každou firmu můžete označit neomezeným počtem štítků. Cílem je vyznačení určité sledované vlastnosti nebo příslušnosti firmy do určitého segmentu. Štítkování firem je vedle zařazování do skupin/podskupin, kategorií/podkategorií a nace další možností členění.

Označení firmy

Firmu označíte jednoduše výběrem existujícího štítku nebo zápisem nového. Nový štítek zadáte přímo u firmy, nemusíte odcházet do seznamu štítků, který využijete pro úpravu štítku a pro analytické informace o daném segmentu.

Podobně snadno na záznamu firmy štítek firmě odeberete, pokud již nepatří do dané skupiny nebo ztratila vlastnosti vyjádřené štítkem.

Označení firmy

Nastavení štítku

Zásadní je název štítku, který by měl přesně popisovat vlastnost nebo skupinu. Název by měl být výstižný a současně krátký tak, aby byl snadno čitelný v rámci seznamů firem.

Pro lepší orientaci je vhodné nastavovat štítkům specifickou barvu. Barva textu je automaticky bílá nebo světlá podle zvolení podkladové barvy štítku.

Nastavení štítku firmy

Filtrace s pomocí štítků

Podle štítků je možné filtrovat nejen samotné firmy, ale i prodeje a aktivity. Nezapomeňte, že filtrovat můžete jen podle sloupců, které jsou zobrazeny (sloupce a jejich pořadí nastavíte v každém seznamu).

Seznam firem se štítky

Informace o segmentech

V seznamu štítků můžete štítky nejen přidávat a upravovat, ale na záznamech sledovat i sumarizované a analytické informace:

  • Agendu – timeline a přehled úkolů za všechny firmy označené aktuálním štítkem.
  • Firmy – seznam všech firem označených štítkem.
  • Vývoj tržeb – měsíční a roční grafy tržeb za firmy označené štítkem.
grafy segmentů firem