Rozšířený filtr

Nová funkce Rozšířený filtr doplňuje současný základní filtr. Rozšíření slouží především k podrobnějšímu vyhledávání v seznamu záznamů. Jednotlivá pravidla (podmínky), podle kterých se vyhledává, je možné kombinovat, a uživateli pomáhají v rychlé orientaci a individuálním nastavení. V každém sloupci je možné použít až 5 podmínek současně. Pomocí této funkce lze například zadat časový interval, vyhledávat v textu podle části slov nebo jen jednoho písmene apod. 

Praktické použití je velmi jednoduché. Po zapnutí funkce Rozšířený filtr se vedle názvu každého sloupce zobrazí ikona trychtýře. Ten slouží k zadání parametru, podle kterého se mají záznamy vyhledávat. V každém sloupci je možné vyhledávat podle potřebného množství pravidel, maximálně však pěti. Zda, mají platit všechny nebo pouze jedno, se určuje volbou Platí vše nebo Platí alespoň 1.

Podmínky se nabízejí v rolovací nabídce a lze je jednoduše přidávat přes tlačítko + Přidat pravidlo nebo odebrat tlačítkem Odebrat pravidlo. Zadané údaje se potvrzují tlačítkem Potvrdit nebo mažou tlačítkem Vyčistit. Vyplněné filtry lze hromadně zrušit funkcí Zrušit filtr, kterou se vymažou všechny údaje zapsané ve vyhledávajících oknech.